Polityka prywatnosci i polityka cookies

 

Szanując prawa i wolność osób, których dane przetwarzamy oraz spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu dostępnego pod adresem internetowym https://www.szwendacze.com/ jest:
Fishka Krakow Tours ŁUCJA MALEC-KORNAJEW z siedzibą w Krakowie (30-322) przy ul. Praskiej 54/12b
NIP 7151676035,   REGON 122865151
(zwana dalej: „Administrator” lub „My”).

 

Jak można skontaktować się z nami w sprawie przetwarzania danych osobowych?


We wszystkich sprawach związanych pośrednio lub bezpośrednio z ochroną danych osobowych należy kontaktować się: 

 • drogą korespondencyjną na adres Administratora
 • drogą elektroniczną na adres email halo@szwendacze.com 


W jakim celu, przez jaki czas i czyje dane osobowe przetwarzamy?

 • Cel: Udzielenie odpowiedzi na zapytanie przesłane z formularza kontaktowego na stronie WWW
  a.
  Czyje dane przetwarzamy w tym celu? Dane osób, które przesłały zapytanie z formularza kontaktowego dostępnego w serwisie.
  b. Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze przesłanego zapytania.
  c. Czas przetwarzania: Do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
 • Cel: Analiza ruchu na stronie WWW i dopasowanie treści reklamowych do profilu Użytkownika serwisów WWW lub mediów społecznościowych
  a. Czyje dane przetwarzamy w tym celu? Dane użytkowników serwisu WWW, którzy wyrazili zgodę na instalację plików cookies. Przetwarzane informacje są dane anonimowe – administrator nie identyfikuje osób ale przetwarza informacje pośrednie o ich aktywności w Internecie, urządzeniach z których korzystają przy przeglądaniu strony WWW, systemie operacyjnym,  kraju lokalizacji urządzenia, adresie IP.
  b. Podstawa prawna: Zgoda wydana przez Użytkownika.
  c. Czas przetwarzania: Najdłużej do usunięcia pliku cookies z urządzenia Użytkownika. Szczegóły dotyczące okresu retencji ujawniamy w akapicie polityka cookies – poniżej.
 • Cel: Dopasowania funkcjonalności strony WWW do ustawień użytkownika (język, pozostawienie zalogowanym)
  a. Czyje dane przetwarzamy w tym celu? Dane użytkowników serwisu WWW
  b. Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ułatwieniu korzystania ze strony WWW.
  c. Czas przetwarzania: Przez okres sesji na stronie WWW.
 • Cel: Wysyłka newslettera
  a. Czyje dane przetwarzamy w tym celu?  Wysyłka wiadomości w ramach zamówionej usługi newsletter.
  b. Podstawa prawna: Zgoda wydana przez Użytkownika
  c. Czas przetwarzania Do wycofania zgody – rezygnacji z newslettera
 • Cel: Realizacja zamówień złożonych w sklepie internetowyma. Czyje dane przetwarzamy w tym celu? Dane klientów, którzy złożyli zamówienie/zamówienia w sklepie internetowym www.szwendacze.com
  b. Podstawa prawna:
  – Wykonanie zawartej umowy na zasadach wskazanych w Regulaminie dostępnym pod adresem www.szwendacze.com
  – Spełnienie obowiązków prawnych wynikających z Ustawy o rachunkowości oraz Ustawy o Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)
  -Prawnie uzasadniony interes polegający na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed ewentualnym roszczeniami
 • Cel: Obsługa zgłoszeń reklamacyjnych
  a. Czyje dane przetwarzamy w tym celu? Dane klientów, którzy przystąpili do postępowania reklamacyjnego.
  b. Podstawa prawna Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na rozpatrywaniu zgłoszeń reklamacyjnych i obroną przed roszczeniami, w tym roszczeniami ze strony Skarbu Państwa.
  c. Czas przetwarzania 6 lat w związku z obowiązkowym okresem przechowywania dowodów księgowych.
 • Cel: Obsługa zwrotów towaru
  a. Czyje dane przetwarzamy w tym celu? Dane klientów, którzy zamówili towar w sklepie internetowym ww.szwendacze.com i zdecydowali się skorzystać z prawa do zwrotu towaru zakupionego na odległość (na podstawie Ustawy o prawach konsumenta)
  b. Podstawa prawna Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze zwrotów i obronie przed roszczeniami, w tym roszczeniami ze strony Skarbu Państwa.
  c. Czas przetwarzania 6 lat w związku z obowiązkowym okresem przechowywania dowodów księgowych.

 

Kto może uzyskać dostęp do danych osobowych?

Dane osobowe mogą zostać ujawnione organom władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe:

 • dostawcom wspomagających zarządzanie bazą klientów sklepu internetowego,
 • dostawcom usług wspierających akcje marketingowe,
 • dostawcom usług hostingowych, w tym poczty elektronicznej,
 • radcy prawnemu bądź adwokatowi w przypadku pytań natury prawnej lub wstąpienia na ścieżkę dochodzenia roszczeń,
 • dostawcom wspierającym obsługę stron internetowych
 • dostawcom usług księgowych, wspierających pracę Administratora.

Ponadto realizując zamówienia złożone w naszym sklepie internetowym będziemy przekazywali dane osobowe firmie kurierskiej lub operatorowi pocztowemu w celu dostarczenia towaru pod wskazany adres a dane transakcyjne trafią do operatora płatności, jeżeli klient wybrał formę płatności online.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

Czy Administrator przekazuje dane osobowe do Państw Trzecich?

Administrator przekazuje do Państw Trzecich jedynie informacje zebrane przez pliki cookies, które są dostarczane przez Google LLC (lista poniżej), a które są instalowane na urządzeniu Użytkownika za jego zgodą. W innym zakresie dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Z jakich praw może skorzystać osoba, której dane osobowe przetwarzamy?

W dowolnym momencie może Pani/Pan wystąpić z żądaniem wykonania swoich praw:

 • dostępu do danych w określonym przez przepisy RODO zakresie (art. 15 RODO),
 • sprostowania danych (art. 16 RODO),
 • żądania usunięcia danych w przypadku spełnienia jednej z przesłanek wskazywanych przez przepisy RODO (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych w określonych przez przepisy RODO przypadkach (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych (art. 20 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu, jeżeli dane są przetwarzane do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Administratora (art. 21 RODO)

Dodatkowo, jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy za udzieloną zgodą, to masz prawo odwołać wydaną zgodę w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej odwołaniem.

Żądania należy kierować do Administratora w dowolnie wybrany przez siebie sposób podany wyżej, drogą korespondencyjną bądź elektroniczną. Odwołanie zgody może natomiast nastąpić automatycznie w linku przesyłanym z newsletterem oraz w dowolnym kanale kontaktu z Administratorem.

 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia zamówienia w naszym sklepie internetowym, dokonania zwrotu towaru, otrzymywania zamówionego newslettera czy przystąpienia do postępowania reklamacyjnego.

Czy przy przetwarzaniu danych osobowych stosujemy profilowanie i podejmujemy decyzję w sposób zautomatyzowany?

Przetwarzając dane osobowe użytkowników serwisu WWW stosujemy profilowanie. Dzięki informacjom o Twojej aktywności w naszym serwisie WWW i ogólnej aktywności w sieci, możemy zwiększać czytelność strony i dopasowywać naszą ofertę oraz komunikację do Państwa prawdopodobnych potrzeb i oczekiwań.

Ponadto wykorzystując informacje z plików cookies wyświetlimy reklamę lub podpowiedź produktu bardziej dopasowaną do Twoich oczekiwań. Oczekiwania te analizujemy na podstawie wcześniej dokonanych zakupów, analizy porzuconych koszyków czy kryteriów wyszukiwania produktu w naszym sklepie.

Profilowanie związane ze sprzedażą nie ma zastosowania względem osób, które nie zgodziły się na instalację plików cookies marketingowych.

Stosowane przez nas profilowanie nie wywołuje skutków prawnych ani nie wpływa na osoby w sposób istotny.

Dostęp do wcześniejszych wersji polityki prywatności Użytkownik może otrzymać w kontakcie z Administratorem.

Administratorem plików cookies zainstalowanych na urządzeniu Użytkownika podczas wizyty w serwisie www.szwendacze.com jest:
Fishka Krakow Tours ŁUCJA MALEC-KORNAJEW z siedzibą w Krakowie (30-322) przy ul. Praskiej 54/12b.

 

POLITYKA COOKIES

 

Administratorem plików cookies zainstalowanych na urządzeniu Użytkownika podczas wizyty w serwisie www.szwendacze.com jest:
Fishka Krakow Tours ŁUCJA MALEC-KORNAJEW z siedzibą w Krakowie (30-322) przy ul. Praskiej 54/12b.

 

 

Co są pliki cookies i do czego służą?

Pliki cookies są to pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i zapisywane przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, na którym serwis został wyświetlony. Dzięki plikom cookies strony WWW wiedzą, że Użytkownik jest zalogowany, pamiętają ustawienia, a także w przypadku plików cookies podmiotów zewnętrznych, zbierają informacje o aktywności Użytkownika w przeglądarce, co pozwala im dopasowywać przekaz reklamowy i inne treści (np. informacje) wyświetlane Użytkownikowi na różnych stronach WWW.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia przeglądania Serwisu, przygotowania statystyki ruchu w Serwisie, zapamiętania ustawień Użytkownika (czcionka, rozmiar) oraz umożliwienia integracji z portalami społecznościowymi (bezpośrednie przejście z Serwisu do naszych stron w serwisach społecznościowych).

 

Pliki Cookies niezbędne i funkcjonalne

Jeżeli ustawienie Twojej przeglądarki pozwala na instalację plików cookies na urządzeniu, z którego korzystasz wówczas wchodząc na naszą stronę zainstalowane zostaną pliki cookies niezbędne do działania naszego serwisu i funkcjonalne, czyli takie które ułatwią Ci korzystanie z niego (np. zapamiętają wybór preferencji językowych czy utrzymają status użytkownika zalogowanego przez całą trwającą sesję). Natomiast cookies marketingowe nasze i stron trzecich (innych firm) będą instalowane dopiero w momencie, w którym wyrazisz na to zgodę.

Takie pliki cookies instalujemy na podstawie istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest optymalizacji działania serwisu internetowego. Jeżeli nie godzisz się na instalację takich plików cookies, możesz wnieść sprzeciw konfigurując swoją przeglądarkę w taki sposób, aby zablokować instalację plików cookies w pamięci urządzenia.

 

Pliki Cookies marketingowe

Marketingowe pliki cookie służą do analizy zachowania użytkowników odwiedzających strony internetowe w celu wyświetlania reklam i treści, które zostaną dopasowane do ich profilu a tym samym  bardziej  wartościowe  dla  wydawców i reklamodawców zewnętrznych. Takie pliki cookies mogą być zainstalowane wyłącznie za Twoją zgodą wydaną poprzez zaznaczenie zgody na pop-up przy wejściu na stronę naszego serwisu lub zamknięcie okienka pop-up.

 

Z jakich Cookies korzystamy?

 • Cookies sesyjne – są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej;
 • Cookies stałe – przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie;
 • Cookies Google – przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC. Wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony. Zbierane w ten sposób informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację;

Narzędzia marketingowe i społecznościowe

 • Narzędzia marketingowe – Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc. ( to umożliwi kierowanie spersonalizowanych reklam na Facebook). W tym celu na naszej stronie został zainstalowany Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z witryny w zakresie przeglądanych stron;
 • Narzędzia społecznościowe – Na naszej stronie używana jest wtyczki społecznościowa udostępniana przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook.

 

Zgoda na cookies

Przy pierwszej wizycie na stronie www.szwendacze.com wyświetla się informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zgodę w każdej chwili możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Uwaga: wyłączenie plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie, jak również wielu innych stron internetowych, które również stosują cookies.

 

Zmiana ustawień przeglądarki – usuwanie lub rezygnacja z instalacji cookies

Możesz  w  każdej chwili zmienić lub usunąć pliki cookies dokonując odpowiednich modyfikacji w ustawieniach przeglądarki. Szczegóły znajdują się na stronach producentów oprogramowania.

Poniżej zamieszczamy linki do informacji dla najpopularniejszych przeglądarek:

MicrosoftEdge- https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Opera – https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/

Safari – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265